ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Η ΑΝΕΡΓΟΣ;

390

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, όσοι από τους Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια, οι τρεις στους τέσσερις έφυγαν την τελευταία εξαετία. Το μέγεθος της απώλειας και του πλήγματος για την Ελλάδα, καταδεικνύεται από το παρακάτω αδιάσειστο στοιχείο: Οι περισσότεροι Έλληνες, μεταναστεύουν με την προοπτική να βρουν δουλειά στο εξωτερικό και να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Ωστόσο, ο δρόμος της ξενιτιάς δεν είναι εύκολος. Αρκετοί παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργοι στην ξένη χώρα και τους συντηρούν οι γονείς τους από την Ελλάδα.