ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ PART 1

442

Μια μεγάλη παραγωγή του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο μέρος ο Συνταγματάρχης Γ. Φαρμάκης μας ξεναγεί στους διαδρόμους της ιστορίας και της θυσιάς και μας θυμίζει ότι: Λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον…