Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕΡΟΣ 2

409

Το ουκρανικό ζήτημα του αυτοκέφαλου μπαίνει στο μικροσκόπιο και του τρίτου επεισοδίου, Ο λόγος της Ορθοδοξίας. Ο θεολόγος, Ευάγγελος Ρωσσόπουλος μας αναλύει τις συνέπειες αλλά τα πραγματικά αίτια της κρίσης αυτής.