Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΠ.2 ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (TRAILER ΠΡΟΒΟΛΗ 19/11 21:00)

323

Το Ουκρανικό ζήτημα…

Προβολή: Τρίτη 19 Νοέμβριου 21:00
Παρουσιάζει: Ευάγγελος Ρωσσόπουλος
Live: http://eoechannel.org/live
On demand: http://youtube.com/eoechannel