ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ

680

Η αρχή των πάντων. Πώς ξεκίνησαν όλα όταν δεν υπήρχε τίποτα. Μια συγκλονιστική εξιστόρηση της Σουζάνα Μπάκα ανάμεσα σε θρησκείες, δοξασίες, προφορικές παραδόσεις και επιστήμη. Κοσμογονία, εν αρχή ην ο λόγος.