ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

528

Στη σύγχρονη εποχή της έλλειψης του κοινωνικού κράτους δικαίου και της πρόνοιας των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, το δέον θα ήταν αυτές να προστατεύονται και να μην περιθωριοποιούνται, ούτε να επικρίνονται αυστηρά και απόλυτα για όσα γνωρίσματα δεν έχουν αλλά θα έπρεπε (θεωρητικά) να έχουν για να επιβιώσουν και να προοδεύσουν. Ως εκ τούτου, η απόκτηση παιδείας, ενσυναίσθησης, η καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στη διαφορετικότητα αλλά και η ενίσχυση της διακριτικότητας φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Στη παρούσα συνέντευξη έγινε μια προσπάθεια να γίνουν αντιληπτά τα ανωτέρω έστω και σε ένα πρώιμο και ενημερωτικό στάδιο, καθώς οι ουσιαστικές αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο στη πράξη και δη από τα αρμόδια κρατικά όργανα.