Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

394

Μια διαφορετική ιστορία στο χρώμα του χρήματος. Η Βάγια Χρυσού – Ζερβά σας εξιστορεί την ιστορία των χρηματιστηρίων από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους έως και σήμερα.