Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΡΝΤΑΣΕΦ – ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

456

Είμαστε ο μοναδικός πολιτισμός στο σύμπαν; Ποιό είναι το επίπεδο πολιτισμού μας; Μπορεί να εξελιχθεί; Μπορεί να μας καταστρέψει ο ίδιος μας ο πολιτισμός; Κλίμακα Καρντάσεφ, το επίπεδο του πολιτισμού μας.