ΕΥΝΟΕΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ;

91

Με τον σύγχρονο τρόπο ζωής να έχει απομακρύνει εμφανώς τον άνθρωπο από τη φύση, αυξάνοντας παράλληλα το άγχος και το στρες, αποφασίσαμε να διαπιστώσουμε αν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης πιστεύουν ότι ερχόμενοι και πάλι σε επαφή μαζί της μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία μας και με ποιον τρόπο.