ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ 1

415

Μια έρευνα του ΕΟΕ με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ που θα κάνει πολλούς να αναθεωρήσουν πολλά που πιστεύουν και ξέρουν το βίντεο είναι το μέρος 1.