Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

572

Η δουλεία ορίζεται ως η «κατοχή» ή η «άσκηση ελέγχου» σε ανθρώπους κατά τρόπο που τους στερεί την ελευθερία τους με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για αποκόμιση οφέλους, συνήθως δια της βίας, με καταναγκασμό ή μέσω εξαπάτησης. Ορισμένοι θεωρούν ότι μορφή δουλείας αποτελεί σήμερα και η δουλειά σε οποιαδήποτε χώρα στηρίζει την οικονομία της στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα.