ΚΩΔΙΚΑΣ DA VINCI

416

Πίστη, ιστορία, μυστήριο. Ένας κώδικας που πολλοί προσπάθησαν να σπάσουν. Δημιουργήθηκαν πολλοί μύθοι γύρω από αυτόν και θεωρίες που έχουν τους υπερασπιστές και τους πολέμιους τους. Αμφιλεγόμενα σύμβολα και νοήματα. Κώδικας Ντα Βίντσι.