ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.8 – ΚΟΣΜΟΣ

133

O ερευνητής Ελευθέριος Αργυρόπουλος αναλύει την ονομασία κόσμος και μας προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα έρευνας, στην εκπομπή του στον ΕΟΕ, ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.8.