ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.7 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

286

O ερευνητής Ελευθέριος Αργυρόπουλος αναλύει την ακολουθία των πρώτων αριθμών, στην εκπομπή του στον ΕΟΕ, ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.7.