ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.4 Ο Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΠΛΑΤΩΝΑ

75

O ερευνητής Ελευθέριος Αργυρόπουλος αναλύει τον Πλάτωνα στην εκπομπή του στον ΕΟΕ, ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.4.