ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΕΠ.3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π=3,14

469

Ο μαθηματικός — ερευνητής Ελευθέριος Αργυρόπουλος στο τρίτο επεισόδιο της ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ, Π=3,14