ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ;

120

Η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, οδηγεί πολλές φορές τους συμπολίτες μας σε εξαρτήσεις. Είναι το κάπνισμα μία από αυτές;