ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.5 ΕΠ.7 5.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

736

Μια νέα επιστημονική έρευνα σχετικά με την καταγωγή των βαλκανικών λαών φτάνει για αν ταράξει τα νερά. Παρουσιάζει ο Ιωάννης Παπαζήσης στο έβδομο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου της εκπομπής Αποκάλυψις.