ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.31 Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

709

Αποκαλύπτουμε μέσω αξιόλογων επιστημόνων, πολιτικών και δημοσιογράφων πόσο καλοστημένη απάτη είναι η δήθεν κλιματική αλλαγή αλλά και ποιοί βρίσκονται όπισθεν της υποθέως αυτής.