ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.26 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ

716

Οι δημοσιογράφοι, Μαρία Νικολαΐδου και Ιώαννης Παπαζήσης, αποκαλύπτουν ποιές είναι οι καταστροφικές υπερτεχνολογίες που διαθέτουν οι της νέας τάξης πραγμάτων για να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων και να κάνουν τους εναπομείναντες ανθρώπους πειθήνια όργανά τους.