ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.25 ΝΑΣΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΚΑΙ ΡΟΚΦΕΛΕΡ

791

Οι ερευνητές, Θωμάς Κάστιας και Ιωάννης Παπαζήσης αναλύουν ποιές είναι οι σχέσεις NASA και Ροκφέλερ και πως αυτοί εμπλέκονται με ο θέμα των εξωγήινων.