ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.22 ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΖΩΗ;

931

Ο θεολόγος, Ευάγγελος Ρωσσόπουλος και ο δημοσιογράφος, Ιωάννης Παπαζήσης, προσπαθούν με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα να απαντήσουν στο ερώτημα εάν ο αντίχριστος είναι εν ζωή.