ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.15 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

456

Οι συγγραφείς, Γεώργιος Καραμαδούκης και Ιωάννης Παπαζήσης, παρουσιάζουν και αναλύουν τις βιώσιμες λύσεις για να αναπτυχθεί πραγματικά η πατρίδα μας.