ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.4 1.4 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

423

Ο Ηλίας Κονοφάγος, ένας από τους αξιολογότερους επιστήμονες μας στον χώρο των υδρογονανθράκων, αποκαλύπτει στον δημοσιογράφο και συγγραφέα, Ιωάννη Παπαζήση, την αξία των κοιτασμάτων μας. Τον λόγο για τον οποίο δεν τα εκμεταλλευτήκαμε αλλά και το τι πρέπει να γίνει…