ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.3 ΕΠ.29 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Θ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

157

Ο Ιδρυτής του κόμματος «Μεγάλη Ελλάδα Πόντος Πατρίς», Θεόφιλος Κυριακίδης και ο δημοσιογράφος, Ιωάννης Παπαζήσης, αναλύουν την επικαιρότητα και τα κακώς κείμενα των πολιτικών μας.