ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.3 ΕΠ.22 Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

421

Ο καθηγητής οικονομικής Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Βαβελίδης και ο δημοσιογράφος/συγγραφέας Ιωάννης Παπαζήσης, αποκαλύπτουν τον ορυκτό πλούτο της Μακεδονίας μας.