ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.3 ΕΠ.18 Ο ΓΑΛΙΛΛΑΙΟΣ Ο ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Ο ΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

405

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Ιωάννης Παπαζήσης και ο ιστορικός ερευνητής, Κωνσταντίνος Καμαρίτης, αποδεικνύουν πως οι 4 προαναφερθέντες επιστήμονες έκλεψαν γνώσεις αρχαίων Ελλήνων για να αναδειχτούν σε επιστήμονες παγκοσμίου μεγέθους.