ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.2 ΕΠ.10 Κ.ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ

413

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κ. Νιχωρίτης αναδεικνύει όσα πρόφερα στον παγκόσμιο πολιτισμό και την αξία της Ελληνοχριστιανικής παιδείας.